theme wordpress

پی ال سی

راهنمای فارسی برنامه نویسی plc

برنامه نویسی plc FATEK در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ plc ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺮوح ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم واﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺮدد. بطور کلی سرفصل های این…

بیشتر بخوانید »

مثال های نرم افزار LOGO! Soft Comfort برای برنامه نویسی پی ال سی LOGO! زیمنس

در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، نحوه طراحی ۲ مثال کاربردی با استفاده از نرم افزار LOGO! Soft Comfort که نرم افزار برنامه نویسی پی ال سی LOGO! زیمنس می باشد را به شما کاربران عزیز یا خواهیم…

بیشتر بخوانید »

۳ مورد که باعث خراب شدن PLC یا فرایند اجرایی آن در صنعت می‌شود

در صنعت و در یک فرایند اتوماسیون صنعتی که از PLC استفاده می‌کنیم سه مورد است که باعث خراب شدن PLC می‌شود. این سه مورد را می‌بایست با روشهای مختلف رفع کرد. در غیر اینصورت به احتمال زیاد دو وضعیت…

بیشتر بخوانید »

حفاظت از ورودی و خروجی PLC

در دنیای امروز، روزبه‌روز بر محبوبیت اتوماسیون افزوده می‌شود.اتوماسیون سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌گردد و در صورت پیاده‌سازی صحیح سیستم آسودگی خاطر و امنیت را برای مصرف‌کننده به همراه خواهد داشت.PLCها مغز متفکر سیستم‌های اتوماسیون هستند.PLCها باوجود ابعاد…

بیشتر بخوانید »
بستن