theme wordpress

سافت استارتر

چگونه گشتاور و سرعت موتور را به صورت دقیق تعیین کنیم؟

فرکانس کاری کمتر از ۶ هرتز انتخاب های اشتباه باعث میشود اجرا و کارکرد موتور در سرعت های بسیار پایین حاصل شود، فرکانس پایین تر از ( کمتر از ۶ هرتز) و همچنین اجرا در سرعت بسیار بالا، فرکانس های بسیار بالا ( به عنوان مثال بالاتر…

بیشتر بخوانید »

قابلیت های سافت استارترها

سافت استارتر یا استارت کننده نرم موتور از جمله تجهیزاتی است که امروزه به صورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله بر اساس کنترل ولتاژ موتور عمل کرده و موتور را به صورت نرم راه اندازی کرده…

بیشتر بخوانید »

سافت استارت و اینورتر جهت راه اندازی نرم موتورهای الکتریکی

اینورتر و سافت استارتر امــروزه بــا رشــد روز افــزون کارخانجــات و مراکــز صنعتــی، اســتفاده از سیســتم بــرق ســه فــاز، ماشــینهای الکتریکــی در بــه حرکــت در آوردن چــرخ صنعــت جایــگاه ویــژهای یافتــه اســت. بــه همیــن دلیــل راه انــدازی موتورهــای الکتریکــی و…

بیشتر بخوانید »

سافت استارتر

راه انداز نرم موتور یا سافت استارتر soft starter چیست؟ همانطور كه از نامش پیداست وسیله ای است جهت راه اندازی الكتروموتورها بصورت نرم و تدریجی. با سافت استارتر نمی توان همه موتورها را راه اندازی كرد؟ چون موتورها تنوع…

بیشتر بخوانید »
بستن